Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 800,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 700,000 350,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
424,000 227,000 0
.name.vn 71,000 50,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 290,000 290,000 217,800
.net 290,000 290,000 260,700
.org 300,000 300,000 287,100
.biz 429,000 451,000 361,900
.info 396,000 418,000 372,900
.asia 400,000 440,000 339,900
.mobi 578,600 589,600 567,600
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,638,900
.tv 1,000,000 1,000,000 889,900
.co 880,000 902,000 752,400
.us 275,000 297,000 240,900
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 31,900 577,500 555,500
.tel 317,900 317,900 317,900
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 845,900 856,900 834,900
.blog 702,900 691,900 713,900

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 290,000 297,000 290,000
.top 400,000 400,000 400,000
.in 425,700 330,000 425,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 790,900 801,900 790,900
.online 31,900 707,300 31,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 251,900 262,900 251,900
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 684,200 684,200 684,200
.company 452,100 452,100 452,100
.gift 463,100 463,100 463,100
.media 663,300 674,300 663,300
.website 31,900 423,500 31,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0904588911